Verejne obstarávanie – Faktúra – 1146

Číslo faktúry 1146
Dátum doručenia faktúry 09.09.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
Predmet Elektrická energia
Hodnota 844,60 EUR
Ku zmluve číslo 197/2019 OSS

* – suma uvedená bez DPH

Späť