Verejne obstarávanie – Faktúra – 1174

Číslo faktúry 1174
Dátum doručenia faktúry 21.09.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod TOVIS, s.r.o., Rovná 4242/4, 058 01 Poprad, IČO:36506788
Predmet Oprava komína na budove
Hodnota 1233,00 EUR*
K objednávke číslo 355/2020

* – suma uvedená bez DPH

Späť