Verejne obstarávanie – Objednávky – júl 2017

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
241/2017 03.07.2017 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
240/2017 03.07.2017 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
242/2017 04.07.2017 Tatramotive, s.r.o.,F.Kráľa 3493/18,058 01 Poprad, IČO:50278371
243/2017 06.07.2017 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
246/2017 07.07.2017 Energa Tatry s.r.o., Hodžova 5048/14, 058 01 Poprad,IČO:36479357
247/2017 07.07.2017 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
248/2017 07.07.2017 TEPLOMONT-Milan Palguta, Záhradnícka 286/5, 058 01 Poprad, IČO:10721576
249/2017 07.07.2017 TEPLOMONT-Milan Palguta, Záhradnícka 286/5, 058 01 Poprad, IČO:10721576
245/2017 07.07.2017 MINER, s.r.o., Požiarnikov 430/5, 028 01 Trstená,IČO:46195891
244/2017 07.07.2017 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
250/2017 10.07.2017 Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická 4, 949 01 Nitra, IČO:36858749
252/2017 11.07.2017 VPS Východná, 032 32 Východná č.616, IČO: 35992581
251/2017 11.07.2017 Gravotech Slovakia s.r.o., Dvojkrížna 9, 821 06 Bratislava, IČO: 36442054
253/2017 11.07.2017 Agroservis-Stred s.r.o., Hadovská cesta 6,945 01 Komárno,prev.Važec,Rimavská Sobota IČO: 45689792
256/2017 12.07.2017 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
257/2017 12.07.2017 Hrebenár Michal, Uralská 27, Poprad, IČO:32875827
258/2017 12.07.2017 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
254/2017 12.07.2017 Energa Tatry s.r.o., Hodžova 5048/14, 058 01 Poprad,IČO:36479357
255/2017 12.07.2017 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
263/2017 13.07.2017 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
259/2017 13.07.2017 Repčík Marián, Štúrova 133/8, 058 01 Poprad, IČO:44099819
260/2017 13.07.2017 VIA OPTIMA s.r.o., Jedľová 1364/1,960 01 Zvolen, IČO:44314132
261/2017 13.07.2017 Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3,810 05 Bratislava 15, IČO:30810710
262/2017 13.07.2017 STK Tvrdošín, Vojtáššakova 908, 027 44 Tvrdošín, IČO: 45985723
268/2017 17.07.2017 IZOLFIT, s.r.o., Rampová 5, 040 01 Košice, IČO:44532326
264/2017 17.07.2017 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
265/2017 17.07.2017 Probugas a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 17321981
266/2017 17.07.2017 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
267/2017 17.07.2017 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
269/2017 17.07.2017 BOND- Ján Ondoš, Razusová 2677/4, 058 01 Poprad, IČO:10724672
270/2017 17.07.2017 Mitrenga Peter-MIMI, Hviezdoslavova 157, 033 01 Liptovský Hrádok,IČO:34846361
271/2017 18.07.2017 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
274/2017 18.07.2017 BEDNARSKI Michal, Swieradowska 29, 50-559 Wroclaw-PL
272/2017 18.07.2017 GORALS s.r.o., 059 55 Ždiar 493, IČO: 47369973
277/2017 18.07.2017 Spišiaková Viera Ing., Široká 53, Poprad, IČO:42421799
278/2017 18.07.2017 Spišiaková Viera Ing., Široká 53, Poprad, IČO:42421799
279/2017 18.07.2017 Karczma u Lesnego s.c.ul.Kosciuszki 170, 340 530 Bukowina Tatrzanska-PL, NIP:7361698942
273/2017 18.07.2017 INSPIRIO s.r.o., Tatranská 236/84, 059 52 Veľká Lomnica, IČO:45284482
275/2017 18.07.2017 Marhefka Ján Ing., Sv.Anny 32, Podolínec, IČO:42235286
276/2017 18.07.2017 Marhefka Ján Ing., Sv.Anny 32, Podolínec, IČO:42235286
280/2017 20.07.2017 JSK Autodoprava-Jozef Sroka, 029 41 Klin č.166, IČO: 34418563
281/2017 21.07.2017 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
283/2017 24.07.2017 GRUBE, s.r.o., Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová, IČO: 36004120
284/2017 24.07.2017 ENGO, s.r.o., Bulharska 35, 917 01 Trnava, IČO: 31376053
282/2017 24.07.2017 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222
285/2017 26.07.2017 B2B Partner s.r.o., Šulekova2, 811 06 Bratislava, IČO:44413467
286/2017 26.07.2017 Kovalčík Ernest, Radová 325,027 32 Zuberec, IČO:43707653
287/2017 26.07.2017 Garaj Michal, Štepánkovická 758/29, 059 38 Štrba, IČO:17113814
288/2017 27.07.2017 Tatrahasil, s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad-Matejovce, IČO: 32874294
292/2017 31.07.2017 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
291/2017 31.07.2017 Gallová Irena Ing., Kopečná 253/4,058 01 Poprad, IČO:37439278
290/2017 31.07.2017 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
289/2017 31.07.2017 V-TRANS, s.r.o., Radová 385, 027 32 Zuberec, IČO: 36422304
Späť