Verejne obstarávanie – Objednávka – 261/2017

Číslo objednávky 261/2017
Dátum dokladu 13.07.2017
Dodávateľ/dodávajúci závod Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3,810 05 Bratislava 15, IČO:30810710
Predmet výtlačky STN 736108-Lesná dopravná sieť-2x
Hodnota 34,40 EUR
Meno a funkcia osoby, ktorá obj. podpísala Ing. Pavol FABIAN (námestník riaditeľa pre úsek ÚLH od 24.1.2019 ( riaditeľ ŠL TANAPu od 1.1.2018 do 23.1.2019, námestník riaditeľa pre úsek ÚLH do 31.12.2017))

* – suma uvedená s DPH

Späť