Verejne obstarávanie – Objednávky – január 2020

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
2/2020 07.01.2020 TMR a.s., Hotel FIS, K vodopádom 4028/26, 059 85 Štrbské Pleso, IČO: 31560636
3/2020 07.01.2020 Figura Rastislav, Hlavná 33/66, 059 52 Stará Lesná, IČO: 44187912
4/2020 07.01.2020 Monka Jozef ml., 059 55 Ždiar 471, IČO: 41882121
1/2020 07.01.2020 ODIS Košice, s.r.o., Idanská 37,040 11 Košice, IČO:36577341
8/2020 09.01.2020 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
9/2020 09.01.2020 Textilomanie, s.r.o., Lidiická 700/19,602 00 Brno, ČR,IČO:04788494
10/2020 09.01.2020 Bebej Štefan, 027 32 Zuberec 23,IČO: 33792976
11/2020 09.01.2020 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
12/2020 09.01.2020 Mlynarčík Milan,Slavkovska 217, 059 86 Nová Lesná, IČO:10729658
13/2020 09.01.2020 Petrilák Jozef, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO:10771000
14/2020 09.01.2020 TMR a.s., Hotel FIS, K vodopádom 4028/26, 059 85 Štrbské Pleso, IČO: 31560636
15/2020 09.01.2020 Strelová Anna, Tatranská 860/83, 059 07 Lendak, IČO:50336533
16/2020 09.01.2020 Ancora aRt, s.r.o.,Partizánska 687/88,058 01 Poprad, IČO:17146488
R4/2020 09.01.2020 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
5/2020 09.01.2020 Chata Pieniny s.r.o., 065 33 Lesnica 147, IČO:36511552
6/2020 09.01.2020 JYSK, s.r.o., Šoltésovej 14,811 08 Bratislava, IČO:35974133
7/2020 09.01.2020 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
R1/2020 09.01.2020 ASANÁCIA, s.r.o. Ružová 1637, Žilina, IČO:36750204
R2/2020 09.01.2020 Duroň Pavol MVDr, Dostojevského 47, 058 01 Poprad, IČO:37941704
R3/2020 09.01.2020 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
17/2020 10.01.2020 EMEL BA s.r.o., Švabinského 21,850 01 BA, IČO:31390633
20/2020 13.01.2020 Verlag Dashofer,s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129
19/2020 13.01.2020 PD vo Veľkom Lipníku, 065 33 Veľký Lipník 345, IČO: 00523003
18/2020 13.01.2020 Geodetický a kartografický ústav, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava, IČO: 17316219
21/2020 14.01.2020 Zúbek Jozef Ing., Záhradná 279, 027 32 Zuberec, IČO: 50271539
22/2020 14.01.2020 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 35730129
23/2020 14.01.2020 Videocom Štancel, s.r.o., Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok, IČO: 36485195
24/2020 14.01.2020 IFO soft s.r.o., Sabinovská 36,080 01 Prešov, IČO: 31666108
27/2020 20.01.2020 Keras-TZB s.r.o., Jakuba Kraya 24, 060 01 Kežmrok, IČO:36492116
26/2020 20.01.2020 NDS, Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO:35919001
28/2020 20.01.2020 Šveláň Peter, Andreja Bažíka 491,027 32 Zuberec, IČO:10999779
29/2020 21.01.2020 Krempaský Peter, Ing., Kamenná Baňa 28, 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
30/2020 22.01.2020 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
34/2020 24.01.2020 IKOONA a.s., Staromestská 3,811 03 BA, IČO:52274918
33/2020 24.01.2020 Lesmedium SK, s.r.o., Mierová 18, 821 05 Bratislava, IČO: 36690911
32/2020 24.01.2020 VSD a.s, Mlynská 31,042 91 Košice, IČO:36599361
31/2020 24.01.2020 Bažík Peter APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec, IČO:30532531
37/2020 30.01.2020 Geomera-Ing.Anton Olekšák,Zimná 464/66,059 01 Spišská Belá, IČO:35217987
35/2020 30.01.2020 Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická 4, 949 01 Nitra, IČO:36858749
36/2020 30.01.2020 Repre, s.r.o.,Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava, IČO:35810122
Späť