Verejne obstarávanie – Objednávka – 29/2020

Číslo objednávky 29/2020
Dátum dokladu 21.01.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod Krempaský Peter, Ing., Kamenná Baňa 28, 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
Predmet vypracovanie znaleckého posudku na MV 2 ks
Hodnota 300,00 EUR
Meno a funkcia osoby, ktorá obj. podpísala Ing. Peter GAŽI (námestník riaditeľa)

* – suma uvedená s DPH

Späť