Verejne obstarávanie – Objednávky – november 2021

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
568/2021 04.11.2021 Nagy Marián-NOVA, Levočská 211/2, 058 01 Poprad, IČO: 17119570
571/2021 04.11.2021 Spišiaková Viera Ing., Široká 53, Poprad, IČO:42421799
570/2021 04.11.2021 ALUFER s.r.o.,082 38 Víťaz 337, IČO:51450283
569/2021 04.11.2021 OK-TEAM, s.r.o., Nová 200/7, 028 01 Trstená, IČO: 31330631
576/2021 05.11.2021 DUKAC s.r.o., Jahodná 5, Poprad, IČO:45994137
573/2021 05.11.2021 DUKAC s.r.o., Jahodná 5, Poprad, IČO:45994137
574/2021 05.11.2021 Bočkaj Marián, 065 33 Veľký Lipník č.27, IČO:35398833
572/2021 05.11.2021 Motor-Car Bratislava s.r.o., Tuhovská 5, Bratislava, IČO:35828161
575/2021 05.11.2021 POKRYMA s.r.o., 023 41 Nesluša 841,IČO:46815593
579/2021 08.11.2021 GASTROBAL s.r.o., Nová 519/1, Gerlachov, IČO:46841075
578/2021 08.11.2021 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
577/2021 08.11.2021 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
583/2021 09.11.2021 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
584/2021 09.11.2021 Livonec SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,821 04 Bratislava, IČO:48121347
581/2021 09.11.2021 Incheba a.s., Hotel Incheba, Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 00211087
580/2021 09.11.2021 Poľnonákup Tatry a.s., Slávkovska 36,060 01 Kežmarok, IČO:36447927
582/2021 09.11.2021 Remiaz Erik, Lesná 1018/16, 027 43 Nižná, IČO: 33789843
585/2021 10.11.2021 Krempaský Peter,Pod Lesom 883/18,059 71 Ľubica, IČO:41346866
587/2021 11.11.2021 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
586/2021 11.11.2021 PAPYRUS Poprad, s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238
588/2021 12.11.2021 Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47400072
589/2021 12.11.2021 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
590/2021 12.11.2021 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
594/2021 15.11.2021 KomTeS SK s.r.o., Dopravná 7 Piešťany, IČO:44920946
591/2021 15.11.2021 POKRYMA s.r.o., 023 41 Nesluša 841,IČO:46815593
592/2021 15.11.2021 PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava, IČO:35900831
593/2021 15.11.2021 Adacom progatec s.r.o., Stará hradiská 52, 010 03 Žilina, IČO: 36734497
595/2021 15.11.2021 AT TATARY s.r.o., Petzvalova 37, 059 01 Spišská Belá, IČO:31734006
596/2021 15.11.2021 Bočkaj Marián, 065 33 Veľký Lipník č.27, IČO:35398833
597/2021 16.11.2021 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 35730129
598/2021 16.11.2021 Repre, s.r.o.,Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava, IČO:35810122
600/2021 18.11.2021 Slovenská lesnícka spoločnosť,a.s. pracovisko PP,052 01 SNV,IČO:3669105
599/2021 18.11.2021 STAV4U s.r.o., Radová 321, 027 32 Zuberec, IČO: 47158867
601/2021 22.11.2021 Sanatórium Dr.Guhra,n.o., 062 01 Tatranská Polianka 4, IČO:37886304
603/2021 22.11.2021 Wood Via s.r.o., Kukučínova 5317/7A,058 01 Poprad, IČO:50429604
604/2021 22.11.2021 Datacomp, Moldavská cesta II.49/2413, Košice, IČO:36212466
605/2021 22.11.2021 Unikont Slovakia, spol. s r.o., Murgašova 922/50,018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 35786078
602/2021 22.11.2021 ELECKO s.r.o., Štúrova 728, Liptovský Hrádok, IČO:53652983
607/2021 23.11.2021 Šromovský Ľubomír, Bc. 065 34 Haligovce 212, IČO:43589740
606/2021 23.11.2021 Šromovský Ľubomír, Bc. 065 34 Haligovce 212, IČO:43589740
612/2021 25.11.2021 REMI STS, spol.s r.o., Mierová 94,066 01 Humenné, IČO:52125009
609/2021 25.11.2021 TIM BER House s.r.o., Teplická 2185/34, 058 01 Poprad, IČO: 46440500
611/2021 25.11.2021 GATREZ s.r.o., 059 02 Slovenská ves 204, IČO:51471043
608/2021 25.11.2021 Danihel Gabriel, 059 91 Mlynica 34, IČO:30641241
610/2021 25.11.2021 Plučinský Eduard, 059 60 Tatranská Lomnica 55, IČO:41879660
613/2021 26.11.2021 Unizdrav s.r.o., Nám.sv.Egídia 2950/88,058 01 Poprad, IČO:46430211
614/2021 29.11.2021 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
616/2021 30.11.2021 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
615/2021 30.11.2021 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
Späť