Verejne obstarávanie – Objednávka – 584/2021

Číslo objednávky 584/2021
Dátum dokladu 09.11.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Livonec SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,821 04 Bratislava, IČO:48121347
Predmet doplnenie pôvodnej obj. o nové práce.kontrola PHP,hydrantu...
Hodnota 445,50 EUR
Meno a funkcia osoby, ktorá obj. podpísala Ing. Marhefka Ján (riaditeľ ŠL TANAPu)

* – suma uvedená s DPH

Späť