Verejne obstarávanie – Objednávky – február 2021

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
40/2021 01.02.2021 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
41/2021 01.02.2021 Majoterm, s.r.o., Jesenná 3239/11,058 01 Poprad, IČO:48317021
39/2021 01.02.2021 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
42/2021 01.02.2021 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
43/2021 01.02.2021 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
44/2021 01.02.2021 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
45/2021 01.02.2021 Wůrth Slovakia, Pribynská 2, 832 55 Bratislava, IČO: 00684864
48/2021 02.02.2021 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
46/2021 02.02.2021 Eurotrend Špak, s.r.o., Zimná 17, 059 01 Spišská Belá, IČO:47602414
47/2021 02.02.2021 Polynova, spol. s r.o., 930 41 Kvetoslavov, IČO:34138056
49/2021 03.02.2021 Augustín Ľuboš Ing.-Platan plus, Na Rovni 1277/2, 960 01 Zvolen, IČO: 41191315
50/2021 05.02.2021 Sanatórium Dr.Guhra,n.o., 062 01 Tatranská Polianka 4, IČO:37886304
51/2021 05.02.2021 Jendrušák Štefan AGRO-AUTO,Tatranská 517/128,059 52 Veľlká Lomnica, IČO:43321682
52/2021 08.02.2021 B.B.MED, s.r.o., Nižné brehy 365,027 32 Zuberec, IČO:36425940
56/2021 09.02.2021 Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47400072
53/2021 09.02.2021 Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická 4, 949 01 Nitra, IČO:36858749
54/2021 09.02.2021 VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica Kynceľová, IČO:46747770
55/2021 09.02.2021 Probugas a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 17321981
57/2021 15.02.2021 Hrebenár Michal, Uralská 27, Poprad, IČO:32875827
58/2021 15.02.2021 STEFHOLZ s.r.o., 059 12 Hôrka č.515, IČO:47525835
59/2021 15.02.2021 Grafon,s.r.o., Vajanského 13,031 01 Liptovský Mikuláš,IČO:50076094
60/2021 15.02.2021 DATAS -Lučivjanský R.,Obchodná 81/29,053 15 Hrabušice, prev. Štefánikovo námestie 10, 052 01 SNV, IČO: 35320214
62/2021 17.02.2021 Pracovné odevy KADO, s.r.o., Suchoňova 4,058 01 PP, IČO:50637819
63/2021 17.02.2021 Agrotem MJ, 1.mája 4271 Lipt.Mikuláš, IČO:36399281
64/2021 17.02.2021 DATAS -Lučivjanský R.,Obchodná 81/29,053 15 Hrabušice, prev. Štefánikovo námestie 10, 052 01 SNV, IČO: 35320214
65/2021 17.02.2021 Kacvinský Dušan-DUKAC, ul. Jahodná 2325/6, 058 01 Poprad, IČO: 45994137
61/2021 17.02.2021 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
66/2021 18.02.2021 Gamboš Ondrej Ing.-GAMBOŠ AUTODIELY, Novomeského 5, 949 11 Nitra, IČO:30891141
67/2021 18.02.2021 Jendrušák Štefan AGRO-AUTO,Tatranská 517/128,059 52 Veľlká Lomnica, IČO:43321682
68/2021 23.02.2021 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
69/2021 23.02.2021 ROIN s.r.o., Pestovateľská 9,821 04 BA, IČO:35848901
70/2021 23.02.2021 Zúbek Jozef Ing., Záhradná 279, 027 32 Zuberec, IČO: 50271539
71/2021 23.02.2021 Pracovné odevy KADO, s.r.o., Suchoňova 4,058 01 PP, IČO:50637819
72/2021 24.02.2021 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
74/2021 26.02.2021 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
73/2021 26.02.2021 Pulzar,s.r.o., Teplická 4,058 01 Poprad, IČO:31702465
75/2021 26.02.2021 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
Späť