Verejne obstarávanie – Objednávka – 57/2021

Číslo objednávky 57/2021
Dátum dokladu 15.02.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Hrebenár Michal, Uralská 27, Poprad, IČO:32875827
Predmet hygienickodezinfekčný náter na ubyt.zariadení Podspády podľa cenovej ponuky
Hodnota 4453,00 EUR
Meno a funkcia osoby, ktorá obj. podpísala Ing. Andráš Ján (námestník riaditeľa ŠL TANAPu)

* – suma uvedená s DPH

Späť