Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Faktúry – december 2019

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
1199 02.12.2019 Plus Travel, s.r.o., Kopčianska 10,851 01 BA-Petržalka,IČO:52268578
1127 02.12.2019 ENGO, s.r.o., Bulharska 35, 917 01 Trnava, IČO: 31376053
1112 02.12.2019 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1180 02.12.2019 Auto Kelly Slovakia, s.r.o., Radlinského 11,957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO:36298026,prev.PP
1181 02.12.2019 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
1132 02.12.2019 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
1118 02.12.2019 LTL-Forest s.r.o., Nemocničná 1339/1, Poprad, IČO:50404814
1198 02.12.2019 Plus Travel, s.r.o., Kopčianska 10,851 01 BA-Petržalka,IČO:52268578
1105 02.12.2019 Spišiaková Viera Ing., Široká 53, Poprad, IČO:42421799
1104 02.12.2019 Kováč Martin, Mgr., 059 60 Tatranská lomnica č.297, IČO: 43325998
1103 02.12.2019 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
1133 02.12.2019 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
1106 03.12.2019 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
1260 03.12.2019 ŠVPU, Jánošková 58, Dolný Kubín, IČO:42355613
1107 03.12.2019 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
1155 04.12.2019 Dravecký František-FeriD Trade, Nižná brána 2255/15,060 01 KK, IČO:46468137
1173 04.12.2019 Šromovský Ľubomír, Bc. 065 34 Haligovce 212, IČO:43589740
1114 04.12.2019 Hudáček Ján, Pod Kicorou 31, Lendak, IČO:41351886
1115 04.12.2019 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
1119 04.12.2019 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
1120 04.12.2019 ALDAN, Kukučínova 205, 027 43 Nižná na Orave, IČO: 10997750
1134 04.12.2019 Hudáček Ján, Pod Kicorou 31, Lendak, IČO:41351886
1108 04.12.2019 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1113 04.12.2019 Hudáček Ján, Pod Kicorou 31, Lendak, IČO:41351886
1157 05.12.2019 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1156 05.12.2019 Agroservis-Stred s.r.o., Hadovská cesta 6,945 01 Komárno,prev.Važec,Rimavská Sobota IČO: 45689792
1117 05.12.2019 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1116 05.12.2019 ŠOP SR, Tajovského 28B,974 01 Banská Bystrica, IČO:17058520
1111 05.12.2019 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1122 05.12.2019 ŠOP SR, Tajovského 28B,974 01 Banská Bystrica, IČO:17058520
1121 05.12.2019 ASANÁCIA, s.r.o. Ružová 1637, Žilina, IČO:36750204
1158 05.12.2019 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
1125 06.12.2019 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
1182 06.12.2019 Bilina Jaroslav ml., Školská 223/30,059 92 Huncovce, IČO:40720021
1183 06.12.2019 Autospol O.K., s.r.o., Starý trh 24, 060 01 Kežmarok, IČO: 36459518
1123 06.12.2019 BioWald, s.r.o., Košická 52/A, Bratislava, IČO:50744852
1124 06.12.2019 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1126 06.12.2019 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
1135 06.12.2019 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
1136 06.12.2019 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
1137 06.12.2019 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
1149 06.12.2019 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
1184 09.12.2019 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
1129 09.12.2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1128 09.12.2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1130 09.12.2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1186 09.12.2019 SOFTIP, a.s.,Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO:36785512
1185 09.12.2019 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
1144 10.12.2019 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
1162 10.12.2019 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1163 10.12.2019 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1143 10.12.2019 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
1142 10.12.2019 Kotarba Ján, 059 55 Ždiar 310, IČO:41879554
1215 10.12.2019 DSI DATA s.r.o., Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
1214 10.12.2019 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
1213 10.12.2019 Taraba Marián Ing. - WIDGET, 962 25 Slatinské Lazy 290,IČO:51314142
1212 10.12.2019 Taraba Marián Ing. - WIDGET, 962 25 Slatinské Lazy 290,IČO:51314142
1211 10.12.2019 Taraba Marián Ing. - WIDGET, 962 25 Slatinské Lazy 290,IČO:51314142
1210 10.12.2019 Taraba Marián Ing. - WIDGET, 962 25 Slatinské Lazy 290,IČO:51314142
1209 10.12.2019 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1208 10.12.2019 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1207 10.12.2019 Novák Bohumil, Horná 27 Banská Bystrica, IČO:34989765
1151 10.12.2019 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1141 10.12.2019 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 310, IČO: 37437771
1140 10.12.2019 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 310, IČO: 37437771
1139 10.12.2019 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 310, IČO: 37437771
1138 10.12.2019 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1159 10.12.2019 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1160 10.12.2019 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
1161 10.12.2019 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
1187 10.12.2019 ELCOM-IGS, s.r.o., Ružinovská 3,821 02 Bratislava,IČO:52396312
1206 10.12.2019 Kuchta Milan Plynoterm servis, Bernoláková 111/19,058 01 Poprad, IČO:35414154
1205 10.12.2019 Žuffa Jozef Ing., Mila Urbana 127,027 43 Nižná, DIČ:1021315163
1204 10.12.2019 ELCOM-IGS, s.r.o., Ružinovská 3,821 02 Bratislava,IČO:52396312
1203 10.12.2019 ELCOM-IGS, s.r.o., Ružinovská 3,821 02 Bratislava,IČO:52396312
1146 10.12.2019 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1147 10.12.2019 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1202 10.12.2019 Vyrostek Jozef-MICROTEL, Dostojevského 2563/15, 058 01 Poprad, IČO:40327060
1150 10.12.2019 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
1145 10.12.2019 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
1164 10.12.2019 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1165 10.12.2019 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1148 11.12.2019 Marwood, s.r.o., Pavlovova 2340/8, 058 01 poprad, IČO:47590840
1152 11.12.2019 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1153 11.12.2019 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1154 11.12.2019 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1166 11.12.2019 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1167 11.12.2019 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1168 11.12.2019 Pracovná zdravotná služba, s.r.o., Staničná 9, Poprad, IČO:36833118
1169 11.12.2019 Hrebeňárová Alexandra Ing., Nálepkova 244/1, 0259 35 Batizovce, IČO:_47005122
1188 11.12.2019 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1216 11.12.2019 Atelier 66, s.r.o, Tomášiková 2481/47,058 01 Poprad,IČO:36708682
1221 12.12.2019 Adacom progatec s.r.o., Stará hradiská 52, 010 03 Žilina, IČO: 36734497
1218 12.12.2019 Košický Bohumil, Šrobárová 2664/24, 058 01 Poprad, IČO:14343533
1219 12.12.2019 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
1220 12.12.2019 Fast Plus, s.r.o., Na pántoch 18,831 06 BA, IČO:35712783
1217 12.12.2019 TECHINVENT s.r.o., Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad, IČO: 31668135
1222 13.12.2019 ANIMA PRODUCTION s.r.o., ul.Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36321508
1175 13.12.2019 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1174 13.12.2019 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1170 13.12.2019 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1239 13.12.2019 ZipserNet s.r.o., Letná 18,059 01 Spišská Belá, IČO: 46019537
1238 13.12.2019 ZipserNet s.r.o., Letná 18,059 01 Spišská Belá, IČO: 46019537
1223 13.12.2019 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1171 16.12.2019 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
1172 16.12.2019 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
1244 16.12.2019 UVLF v Košiciach, Komenského 73, Košice, IČO:00397474
1243 16.12.2019 Kvaššay Tibor, Uralská 3539/32,058 01 Poprad, IČO:30259304
1242 16.12.2019 Grafon,s.r.o., Vajanského 13,031 01 Liptovský Mikuláš,IČO:50076094
1241 16.12.2019 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
1240 16.12.2019 Korpas Daniel-T4H, 739 36 Bruzovice 287, ČR, IČO:68942150
1236 16.12.2019 KELLNER s.r.o., Slávkovská 2270, 060 01 Kežmarok, IČO:45335516
1235 16.12.2019 KELLNER s.r.o., Slávkovská 2270, 060 01 Kežmarok, IČO:45335516
1192 17.12.2019 ABOŠI Ladislav, Cestice 18, 044 71 Čečejovce, IČO: 32700857
1193 17.12.2019 ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Lichardova 16, Skalica, iČO: 36226947
1190 17.12.2019 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1189 17.12.2019 MIKROP Slovensko s.r.o., Priemyselná 5, Trnava, IČO:31717063
1191 17.12.2019 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1177 18.12.2019 Advokátska kancelária, JUDr.Radačovský Marek, Kmeťova 1578/1, Košice, IČO:35553961
1194 18.12.2019 Knižka Maroš-MK GASTRO, Tatranská 221,059 86 Nová Lesná, IČO:41573030
1176 18.12.2019 Advokátska kancelária, JUDr.Radačovský Marek, Kmeťova 1578/1, Košice, IČO:35553961
1178 18.12.2019 Šromovský Ľubomír, Bc. 065 34 Haligovce 212, IČO:43589740
1224 18.12.2019 TU vo Zvolene, T.G.Masaryka 24, Zvolen, IČO:00397440
1226 18.12.2019 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
1227 18.12.2019 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1245 18.12.2019 Škerda Zdeno, Hrady 237, Zuberec, IČO:17807387
1246 18.12.2019 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
1247 18.12.2019 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
1261 18.12.2019 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
1262 18.12.2019 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
1179 18.12.2019 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
1248 19.12.2019 Slovakia Online s.r.o., Riazanska 57, 831 03 Bratislava, IČO: 31402445
1197 19.12.2019 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, IČO:43818030
1249 19.12.2019 VPS Východná, 032 32 Východná č.616, IČO: 35992581
1250 19.12.2019 Systém inž.služieb, spol. s r.o., Bjornsonova 6, 811 05 BA,IČO: 17317169
1195 19.12.2019 AT TATARY s.r.o., Petzvalova 37, 059 01 Spišská Belá, IČO:31734006
1228 19.12.2019 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1229 20.12.2019 LTL-Forest s.r.o., Nemocničná 1339/1, Poprad, IČO:50404814
1252 20.12.2019 BE-SOFT a.s., Štúrová 6, Košice IČO:36191337
1237 20.12.2019 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, Vagonárska 3, Poprad, IČO:31687342
1265 20.12.2019 VODALES s.r.o., Študentska 20,960 16 Zvolen, IČO:44988508
1263 20.12.2019 DENIOS s.r.o, Strakonice ČR, prev.Trenčín, IČO:25178831
1264 20.12.2019 KELLNER s.r.o., Slávkovská 2270, 060 01 Kežmarok, IČO:45335516
1251 20.12.2019 RVPS Poprad, Partizánska 83, Poprad, IČO:36165832
1272 23.12.2019 ŠVPU, Jánošková 58, Dolný Kubín, IČO:42355613
1200 23.12.2019 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1253 23.12.2019 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava, IČO: 35950226
1254 23.12.2019 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava, IČO: 35950226
1259 23.12.2019 PD Družba Poprad, Na letisko 107, 058 01 Poprad, IČO: 00199796
1266 23.12.2019 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
1269 23.12.2019 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
1270 23.12.2019 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 45691312
1271 23.12.2019 Duroň Pavol MVDr, Dostojevského 47, 058 01 Poprad, IČO:37941704
1268 23.12.2019 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1273 27.12.2019 Lesy SR, OZ Semenoles, Pri železnici 52, Liptovský Hrádok, IČO:36038351
1256 30.12.2019 RVPS Poprad, Partizánska 83, Poprad, IČO:36165832
1278 30.12.2019 PAPYRUS Poprad, s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238
1275 30.12.2019 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
1255 30.12.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01 Košice, IČO:50528041
1276 30.12.2019 ANIMA PRODUCTION s.r.o., ul.Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36321508
1274 30.12.2019 Hotel Agro, Sabadšaková, 059 52 Veľká Lomnica, IČO:33880336
1258 31.12.2019 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1281 31.12.2019 Strela Štefan, Partizánska 154/28, 059 07 Lendak, IČO: 41350944
1282 31.12.2019 ŠVPU, Jánošková 58, Dolný Kubín, IČO:42355613
1257 31.12.2019 ASANÁCIA, s.r.o. Ružová 1637, Žilina, IČO:36750204
1283 31.12.2019 Škerda Zdeno, Hrady 237, Zuberec, IČO:17807387
1594 31.12.2019 ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Lichardova 16, Skalica, iČO: 36226947
1267 31.12.2019 Horňák Branislav AGRO-FARMA, Štefanov nad Oravou 114, IČO:43709567
1284 31.12.2019 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
1201 31.12.2019 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1230 31.12.2019 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1231 31.12.2019 Hudáček Ján, Pod Kicorou 31, Lendak, IČO:41351886
1285 31.12.2019 Kabáč Vladislav, 027 12 Liesek 709, IČO: 33791601
1279 31.12.2019 SOREA, s.r.o.BA, Hotel Sorea Titris, T.Lomnica, IČO:31339204
1280 31.12.2019 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
Späť
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 6/2021

TATRY č. 6/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020