Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Faktúry – marec 2020

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
193 02.03.2020 Asociácia správcov registratúry, Štefánika 310, Nováky, IČO:37922190
192 02.03.2020 Petrík Tomáš, Tatranská Lomnica 61, Vysoké Tatry, IČO:10723200
191 02.03.2020 ŠOP SR, Tajovského 28B,974 01 Banská Bystrica, IČO:17058520
232 02.03.2020 Aodas, s.r.o., Ploštín 170, IČO:31645844
238 02.03.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01 Košice, IČO:50528041
209 02.03.2020 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
190 02.03.2020 Lukáč Juraj JUDr, Nám. Sv. Egídia 11/6, 058 01 Poprad, IČO:42421152
189 02.03.2020 Kávomaty, s.r.o., Nižná brána 2,060 01 Kežmarok, IČO: 31735657
239 03.03.2020 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
194 03.03.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
202 03.03.2020 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
241 04.03.2020 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
196 04.03.2020 Hrebeňárová Alexandra Ing., Nálepkova 244/1, 0259 35 Batizovce, IČO:_47005122
197 04.03.2020 ADVES, s.r.o., Čajakova 5,040 01 Košice, IČO:31438148
210 04.03.2020 Strelová Anna, Tatranská 860/83, 059 07 Lendak, IČO:50336533
195 04.03.2020 Pracovná zdravotná služba, s.r.o., Staničná 9, Poprad, IČO:36833118
157 04.03.2020 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
242 05.03.2020 Marting, s.r.o., Nábrežná 2,038 61 Vrútky, IČO:31584799
205 05.03.2020 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
198 05.03.2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
240 05.03.2020 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 45691312
215 05.03.2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
221 06.03.2020 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
277 06.03.2020 RW ORAVA,s.r.o., 027 55 Sedliacka Dubová 181, IČO: 36368547
278 06.03.2020 Grantexpert, s.r.o., Záhradnícka 72, 821 08 BA, IČO:47454890
247 06.03.2020 Tatraplan, s.r.o., Cementárenska cesta 16, 974 00 Banská Bystrica, IČO:31600603
200 06.03.2020 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
246 06.03.2020 Lučanský Milan, vydavateľstvo TATRYA, Banícka 795/9, 058 01 Poprad, IČO: 35117834
200 06.03.2020 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
203 06.03.2020 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
245 06.03.2020 Šindléry Ján TESFO, Textilná 15,034 01 RK, IČO:30526523
244 06.03.2020 Winys,s.r.o.,059 60 Tatr.Lomnica 262, IČO:52833101
243 06.03.2020 Ancora aRt, s.r.o.,Partizánska 687/88,058 01 Poprad, IČO:17146488
218 06.03.2020 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
219 06.03.2020 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
220 06.03.2020 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
222 06.03.2020 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
248 09.03.2020 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
211 09.03.2020 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
206 09.03.2020 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
225 09.03.2020 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
229 09.03.2020 Lajmex Slovakia Trading, spol. s r.o., Levočská 4557, 05801 PP-Sp.Sobota, IČO:31726712
233 09.03.2020 TMR, a.s. Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš, IČO:31560636
224 09.03.2020 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
223 09.03.2020 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
204 10.03.2020 Duroň Pavol MVDr, Dostojevského 47, 058 01 Poprad, IČO:37941704
212 10.03.2020 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
261 10.03.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
264 10.03.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
265 10.03.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
266 10.03.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
267 10.03.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
268 10.03.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
269 10.03.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
270 10.03.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
271 10.03.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
272 10.03.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
273 10.03.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
274 10.03.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
279 10.03.2020 VIVA TRADE s.r.o., Szakkayho 1 Košice, IČO:36202347
252 10.03.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
253 10.03.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
254 10.03.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
255 10.03.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
256 10.03.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
257 10.03.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
258 10.03.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
260 10.03.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
280 11.03.2020 IFO soft s.r.o., Sabinovská 36,080 01 Prešov, IČO: 31666108
226 11.03.2020 APBSK,s.r.o., Roháčska 97,027 32 Zuberec,IČO:50657569
228 11.03.2020 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
230 11.03.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
227 11.03.2020 DAMO Slovakia s.r.o., Konventná 5, 81103 BA1,IČO:36344419
281 12.03.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
282 12.03.2020 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I.Krasku 3,921 80 Piešťany, IČO:36022047
213 13.03.2020 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
234 13.03.2020 Advokátska kancelária, JUDr.Radačovský Marek, Kmeťova 1578/1, Košice, IČO:35553961
158 13.03.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
284 16.03.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
283 16.03.2020 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
289 16.03.2020 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
288 16.03.2020 Vrábeľ Ján, Tulská 6, Dolný Kubín, IČO:10851941
287 16.03.2020 Rosenbergerová Monika Mgr., Nová ulica 457/25,054 01 Levoča IČO:50444310
286 16.03.2020 EKOS, s.r.o., Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36168475
285 16.03.2020 Šveláň Peter, Andreja Bažíka 491,027 32 Zuberec, IČO:10999779
295 18.03.2020 BOSTON K+R, s.r.o., M.Kollára 56,908 43 Čáry
292 18.03.2020 Tatraponk, s.r.o. Slávkovská 714/31, 060 01 Kežmarok, IČO:31736645
235 18.03.2020 LESEL plus, s.r.o., Velehradská 33,821 08 BA, IČO:44163436
294 18.03.2020 Doxx-Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01 Žilina, IČO:36391000
293 18.03.2020 Kuchta Milan Plynoterm servis, Bernoláková 111/19,058 01 Poprad, IČO:35414154
298 20.03.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
296 20.03.2020 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, IČO:43818030
297 20.03.2020 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, IČO:43818030
276 20.03.2020 Agrofert, a.s., Nobelova 34,836 05 Bratislava, IČO:36862126
299 24.03.2020 Pulzar,s.r.o., Teplická 4,058 01 Poprad, IČO:31702465
301 24.03.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
300 24.03.2020 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
302 25.03.2020 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
303 26.03.2020 ZipserNet s.r.o., Letná 18,059 01 Spišská Belá, IČO: 46019537
306 26.03.2020 Pulzar,s.r.o., Teplická 4,058 01 Poprad, IČO:31702465
305 26.03.2020 Dopravné značenia Poprad s.r.o., Levočská 857, 058 01 Poprad, IČO:31599613
304 26.03.2020 Tomeček Ján. 059 94 Ihľany 252, IČO:31253989
275 27.03.2020 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
309 27.03.2020 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
308 27.03.2020 Furcoň Ján, Ing. SNP412/179,061 01 Sp.Stará Ves, IČO:34630317
311 27.03.2020 JP MATś group s.r.o., 735 32 Rychvald 124,ČR, IČO:8159645
310 27.03.2020 Okentěs Slovakia s.r.o., ZA, IČO:36432156
312 30.03.2020 Novák Bohumil, Horná 27 Banská Bystrica, IČO:34989765
307 30.03.2020 ROIN s.r.o., Pestovateľská 9,821 04 BA, IČO:35848901
314 30.03.2020 Ministerstvo vnútra SR, Pribynova 2 Bratislava, IČO:00151866
313 30.03.2020 BALÍK, s.r.o., Južná trieda 93,040 01 KE, IČO:36603473
317 31.03.2020 Brandys Jozef, geodetické práce, ul. Cyrila a Metoda 329/6,059 04 Námestovo, IČO:17808405
318 31.03.2020 Aquaterm, s.r.o., Donská 1, 058 01 Poprad, IČO:44204451
315 31.03.2020 Kamenický Juraj TEPP, Školská 465/7, 059 16 Hranovnica, IČO:50072455
316 31.03.2020 Brandys Jozef, geodetické práce, ul. Cyrila a Metoda 329/6,059 04 Námestovo, IČO:17808405
Späť
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020