Archív oznamov a výziev

2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019 : 2020 : 2021 : 2022 :

 • 16.02.2011: Výberové konanie na obsadenie miest
  Riaditeľ Štátnych lesov Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vedúcich ochranných obvodov ŠL TANAPu Smokovce a Tatranské Matliare.

  Podmienky:
  Absolvent TU vo Zvolene – Lesnícka fakulta, minimálne 5 rokov odbornej praxe v lesníckych činnostiach, absolvovanie skúšky OLH podľa zákona č. 326/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, odborná spôsobilosť na výkon funkcie lesnej stráže, znalosť práce s PC, programy skupiny MS Office Windows, Word, Excel a Internet.

  Nástup: Po skončení výberového konania.

  Prihlášky so štruktúrovaným životopisom, overenými dokladmi o vzdelaní, odbornej praxi a občianskej bezúhonnosti možno podať do 4.3.2011 na adresu:
  Štátne lesy Tatranského národného parku
  Referát personálno-organizačný
  059 60 Tatranská Lomnica
 • 17.10.2011: Prehľad známych vlastníkov lesných pozemkov, ktorí doposiaľ nepožiadali o vrátenie užívacích práv podľa osobitných predpisov k 1.1.2011